SERVER / WORKSTATION » CUSTOM SERVER

PC AMD Ryzen 5 Fusion

PC AMD Ryzen 5 Fusion

Rp 10
Rp 15.150.000

PC Intel Core i7 6800K Workstation Pro
PAKET Ryzen7 1700

PAKET Ryzen7 1700

 
Rp 15.650.000

PAKET Ryzen7 1800x

PAKET Ryzen7 1800x

 
Rp 19.850.000

Paket Core i5 4460 (Server Data )